GS27 ADVANCED WATERPROOFER - TEXTILE & LEATHER 500 ml - Impregnace na textil a kůži

330 Kč 272,73 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
19.6.2024
Položka byla vyprodána…

GS27 ADVANCED WATERPROOFER - TEXTILE & LEATHER je funkční impregnace textilu a kůže.    

Detailní informace

Detailní popis produktu

GS27 ADVANCED WATERPROOFER - TEXTILE & LEATHER

MOTO Imperméabilisant Anti-Tache Textiles & Cuirs

Impregnace na textil a kůži


 

ADVANCED WATERPROOFER - TEXTILE & LEATHER je impregnace textilu (včetně funkčního) a kůže. Zajišťuje dlouhodobou ochranu před vodou a skvrnami.

 
GS27Ideální pro použití na bundy, boty, rukavice, zavazadla atd.
 
GS27Chrání proti dešti, sněhu atd.
 
GS27Na tkaninách a kůži zanechává ochrannou vrstvu, což zabraňuje pronikání oleje, mastnoty a vzniku dalších skvrn.
 
GS27Lze použít i na funkční prodyšné textilie, neovlivňuje jejich funkci.
 
 
APLIKACE:
 
Produkt lze použít na všechny tkaniny, semiš a kůži: bundy, kalhoty, boty, sedlo, rukavice, batoh, boty atd.
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ:
 
1. Obsah před použitím pečlivě nádobku protřepte. Produkt aplikujte ze vzdálenosti cca 20 cm od povrchu, který má být ošetřen a rovnoměrně ho pokryjte sprejem.
 
2. Nechte zaschnout cca 10 minut. Ošetření doporučuje opakovat každý měsíc.
 
Před použitím doporučujeme provést předběžnou zkoušku na skryté části pro ověření výsledku.
 
 
NEBEZPEČÍ:
 
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/... PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.
 
606608601
 
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.