GS27 TEXTILE & LEATHER WATERPROOFER 500 ml - Impregnace na textil a kůži

395 Kč 326,45 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
26.6.2024

GS27 TEXTILE & LEATHER WATERPROOFER vytvoří ochrannou bariéru proti dešti a skvrnám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

GS27 TEXTILE & LEATHER WATERPROOFER

Imperméabilisant Anti-Tache - Textiles et Cuirs

Impregnace na textil a kůži

 

GS27 TEXTILE & LEATHER WATERPROOFER vytváří účinnou ochrannou bariéru proti dešti a skvrnám. Ideální pro ošetření sedadel, koberců a střech kabrioletů.

 

GS27Vyniká dlouhodobou účinností.

GS27Vytvoří nepromokavou ochrannou vrstvu, která chrání veškerou kůži a textil proti skvrnám.

GS27Zabraňuje znečištění od tuků a jiných tekutin (limonáda, káva, ovocná šťáva atd.).

GS27Chrání plátěné střechy před deštěm, sněhem a znečištěním.

GS27Zamezuje vyblednutí tkanin a kůží.

 

APLIKACE:

Produkt lze použít na všechny tkaniny, semiš a kůži: na koberce, autosedačky, střechy kabrioletů, markýzy karavanů, domů, stanů atd.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Obsah před použitím pečlivě protřepejte.

2. Produkt aplikujte ze vzdálenosti cca 20 cm od povrchu, který má být ošetřen, a rovnoměrně ho pokryjte.

3. Nechte na povrchu působit a vyschnout. Ošetření doporučujeme opakovat každý měsíc.

Před použitím doporučujeme provést předběžnou zkoušku na skryté části pro ověření výsledku.

 

NÁŠ TIP:

Povrch před použitím důkladně vyčistěte některým z produktů od GS27, například čističem na kůži nebo čističem na čalounění.

 

NEBEZPEČÍ:
 
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/… PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.
606608601
 
 
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.