GS27 ENGINE CLEANER 500 ml - Čistič motorů

350 Kč 289,26 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
15.7.2024
Položka byla vyprodána…

GS27 ENGINE CLEANER čistí a rozpouští tuky na všech částech motoru tak, aby Váš motor vypadal zase jako nový.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

GS27 ENGINE CLEANER

Nettoyant Moteur

Čistič motorů

 

GS27 ENGINE CLEANER je antikorozní čistič motoru, který čistí a rozpouští tuky na všech částech motoru a jeho příslušenství, a to i v obtížně přístupných oblastech. Po umytí působí antikorozivně, nepoškozuje plasty ani gumové části v motorovém prostoru. Tento produkt neobsahuje kyseliny ani rozpouštědla.  

 

GS27Čistič motorů.

GS27S antikorozními vlastnostmi.

GS27Rozpouští mastnotu a špínu.

GS27Nepoškozuje plasty a gumové části.

GS27Bez kyselin a rozpouštědel.

 

APLIKACE:

Na všechny vnější části motoru a také na spodní části karoserie, podběhy kol nebo prahy dveří.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte na znečištěný povrch a nechte působit maximálně 5 minut.

2. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.

Před použitím chraňte všechny elektrické části: svíčky zapalování, cívku, vnitřní část pojistkové skříně atd. Nepoužívejte na horký povrch!

Před použitím můžete vyzkoušejte účinek na některé skryté části.

 

NÁŠ TIP:

Na silně znečištěné části použijte vhodný kartáč. Po použití lahev opláchněte vodou.

 

NEBEZPEČÍ:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/… PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Může vyvolat alergickou reakci.

601604

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.