MUC-OFF MOTORCYCLE DRY CHAIN LUBE 400 ml - Mazivo na moto řetězy s teflonem do sucha

390 Kč 322,31 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
14.5.2024
Položka byla vyprodána…

MUC-OFF MOTORCYCLE DRY CHAIN LUBE je mazivo vyvinuté speciálně pro mazání moderních hnacích řetězů.  

Detailní informace

Detailní popis produktu

MUC-OFF MOTORCYCLE DRY CHAIN LUBE

Mazivo na motocyklové řetězy s teflonem do suchých podmínek

 

Mazací prostředek ve spreji s aktivní PTFE (polytetrafluoroethylenovou) složkou zajišťuje nízkou hodnotu povrchového tření. Je vyvinut tak, aby vydržel i extrémní tlaky, které jsou soustředěny na moderní řetězy. MUC-OFF pokročilé "suché složení" vytváří čistou trvanlivou ochrannou vrstvu, která zamezuje korozi. Přidaný PTFE má neuvěřitelně nízké povrchové tření, což také zajišťuje výbornou účinnost řetězu bez toho, aby na něm ulpívaly nečistoty.
 
kapka Díky svému složení snáší i extrémní tlaky působící na řetěz.
 
kapka Ani při vyšších pracovních teplotách řetězu se mazivo nerozpadá.
 
kapka Suché složení, které umožňuje vytvoření čisté a trvanlivé ochranné vrstvy.
 
kapka Eliminace rozstřiku maziva při rotaci řetězu.
 
kapka PTFE složka vynikajících penetračních kvalit.
 
kapka Neuvěřitelná účinnost řetězu bez ulpívání nečistot na jeho povrchu.
 
kapka Integrované UV fluoreskující barvivo pro skutečně dokonalou kontrolu aplikace maziva.
 
kapka Vhodný i pro řetězy se všemi typy pryžových kroužků.
 
kapka Voní po banánech.
 
 


 

APLIKACE:

Mazivo před aplikací nejdříve důkladně protřepeme. Poté, co máme motocykl postavený na stojanu, aplikujeme postupně na každý řetězový článek umytého řetězu tak, že otáčíme jednou rukou plynule zadním kolem. Necháme 3-4 minuty zavadnout a poté přebytky maziva na řetězu utřeme suchým a čistým hadříkem.
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ:
 
1. Mazivo před aplikací nejdříve důkladně protřepeme.
2. Poté, co máme motocykl postavený na stojanu, aplikujeme postupně na každý řetězový článek umytého řetězu tak, že otáčíme jednou rukou plynule zadním kolem.
3. Necháme 3-4 minuty zavadnout a poté přebytky maziva na řetězu utřeme suchým a čistým hadříkem.
 
 

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci se důkladně omyjte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

601606608

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.