MUC-OFF DRY CHAIN LUBE 400 ml - Mazivo na řetěz s teflonem do sucha

390 Kč 322,31 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
3.7.2024
Položka byla vyprodána…

MUC-OFF DRY CHAIN LUBE je mazivo navržené tak, aby zvládalo extrémní tlaky, kterými jsou dnes zatěžovány moderní řetězy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

MUC-OFF DRY CHAIN LUBE

Mazivo na řetěz s obsahem teflonu do suchých podmínek

 

Univerzální mazivo do suchých podmínek má vynikající penetrační vlastnosti, které zajišťují, že každá část řetězu je důkladně promazána. Naše pokročilé "suché mazivo" vytváří čistou, trvanlivou a ochrannou vrstvu, která zabraňuje vývoji rzi a korozi řetězu. Přidaný PTFE (teflon) vytváří mimořádně nízké povrchové tření, které poskytuje neuvěřitelnou efektivitu řetězu bez přilnutí nečistot.

kapka Vhodný zejména do suchých klimatických podmínek.

kapka Snáší i extrémní tlaky působící na moderní řetězy.

kapka Mazivo zůstává na místě i při vyšších teplotách.

kapka Vytváří na řetězu čistou, trvanlivou a ochrannou vrstvu.

kapka PTFE složka s vynikající penetrační schopností.

kapka Zvyšuje výkon řetězu bez ulpívání nečistot na jeho povrchu.

kapka Vhodné pro všechny typy jízdních kol.

 

APLIKACE:

Můžete použít na řetězy, řazení, bovdeny atd.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:
 
Mazivo před aplikací nejdříve důkladně protřepeme. Poté, co máme motocykl postavený na stojanu, aplikujeme postupně na každý řetězový článek umytého řetězu tak, že otáčíme jednou rukou plynule zadním kolem. Necháme 3-4 minuty zavadnout a poté přebytky maziva na řetězu utřeme suchým a čistým hadříkem.

 

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Po manipulaci se důkladně omyjte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

601606608

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.