MUC-OFF DRY CHAIN LUBE 750 ml WORKSHOP - Mazivo na řetěz s teflonem do sucha

520 Kč 429,75 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

MUC-OFF DRY CHAIN LUBE je mazivo navržené tak, aby zvládalo extrémní tlaky, kterými jsou dnes zatěžovány moderní řetězy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

MUC-OFF DRY CHAIN LUBE (výhodné balení)

Mazivo na řetěz s obsahem teflonu do suchých podmínek

 

Univerzální mazivo do suchých podmínek má vynikající penetrační vlastnosti, které zajišťují, že každá část řetězu je důkladně promazána. Naše pokročilé "suché mazivo" vytváří čistou, trvanlivou a ochrannou vrstvu, která zabraňuje vývoji rzi a korozi řetězu. Přidaný PTFE (teflon) vytváří mimořádně nízké povrchové tření, které poskytuje neuvěřitelnou efektivitu řetězu bez přilnutí nečistot.

kapka Vhodný zejména do suchých klimatických podmínek.

kapka Snáší i extrémní tlaky působící na moderní řetězy.

kapka Mazivo zůstává na místě i při vyšších teplotách.

kapka Vytváří na řetězu čistou, trvanlivou a ochrannou vrstvu.

kapka PTFE složka s vynikající penetrační schopností.

kapka Zvyšuje výkon řetězu bez ulpívání nečistot na jeho povrchu.

 

APLIKACE:

Můžete použít na řetězy, řazení, bovdeny atd. Vhodné pro všechny typy jízdních kol i motocykly.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:
 
1. Mazivo před aplikací nejdříve důkladně protřepejte.
 
2. Poté, když motocykl postavený na stojanu, aplikujte mazivo postupně na každý řetězový článek umytého řetězu tak, že otáčíte jednou rukou plynule zadním kolem.
 
3. Nechte 3-4 minuty zavadnout a poté přebytky maziva na řetězu utřete suchým a čistým hadříkem.

 

 

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Po manipulaci se důkladně omyjte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

601606608

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.